VÝVOJ A VÝROBA LPWAN ZAŘÍZENÍ

V IoT sítích Narrow Band
Léta bez výměny baterie
Zařízení pro dálkové monitorování, odečty a diagnostiku

Jedinečnost SENSECOM zařízení

Pracují s mnoha typy senzorů a vysílají data přes celoplošné IoT sítě typu LPWAN, které podporující jejich nízkoenergetický provoz. Zařízení pracují tak řadu let bez výměny baterie.

Tím se stávají bezúdržbová a zároveň jsou jednoduše instalovatelná, bez nutnosti kabeláže pro data i napájení. Přenášené údaje jsou dostupné v portále.

Výdrž

Až 15 let bez výměny baterie…

Bezpečnost

Zabezpečená komunikace, přístup a šifrování…

Dosah

Celoplošné IoT síťě typu…

Data

Portál, email, mobil, databáze…

Rozhraní

Mnoho typů rozhraní a senzorů…

Nasazeno v odvětvích

Utility a průmysl

Odečty – přenos dat z elektroměrů, vodoměrů, plynoměrů,… Měření – přenos dat a analogových hodnot z čidel a sond. Ochrana – signalizace porušení plomb, manipulace. Šachty – signalizace havarijních stavů. …

Povrchové doly

Hydrogeologie – přenos hodnot výšky hladin vody a pórových tlaků hornin. Inženýrská geologie – detekce posuvu povrchových vrstev. Bezpečnost a bdělost – přenos dat z přístupových a kontrolních čteček rizikových …

Energetika

Distribuce NN – signalizace stavu pojistek, napětí, porušení elektronických plomb. Distribuce VN – signalizace stavu námrazy, narušení kotevních stožárů. Elektrárny – signalizace havarijních stavů na přívodech vody, pásových dopravnících. Monitoring …

Silniční a výškové stavby

Betonové mosty – detekce trhlin, teplotních a mechanických změn vlastností konstrukce. Budovy a stožáry – detekce změny náklonu konstrukce. Monitoring práce – přenos dat ze čteček na vzdálených pracovištích. Další odvětví. …

Zeptejte se

Cenovou nabídku a informace o produktech získáte od výrobce SmartImp nejrychleji prostřednictvím tohoto formuláře, případně využijte kontakty níže. Vzorky lze objednat prostřednictvím E-SHOP.