Energetika

Distribuce NN – signalizace stavu pojistek, napětí, porušení elektronických plomb.

Distribuce VN – signalizace stavu námrazy, narušení kotevních stožárů.

Elektrárny – signalizace havarijních stavů na přívodech vody, pásových dopravnících.

Monitoring práce – přenos dat z přístupových čteček vzdálených pracovišť.

Přehled výrobků SENSECOM.

Přehled PŘÍPADŮ UŽITÍ (use cases) se zařízeními SENSECOM.

Další odvětví.