Dostupnost dat

Data přicházející ze zařízení je možné získat několika možnými způsoby, přes společnou databázi/portál výrobce nebo přímo z LPWAN sítí do zákaznických prostředků s vlastním zpracováním dat.

Portál SENSEPARAM

Přicházející zprávy ze sítě a  cloudu SIGFOX nebo ze sítě NB-IoT jsou směrovány do SmartImp databáze (výrobce zařízení SENSECOM), kde jsou v portále SENSEPARAM.COM zpracovány do výsledných (normalizovaných) hodnot a přehledně zobrazeny, doplněny o konfigurační a provozní data, grafy a historizované hodnoty. V portále mohou být k dispozici stejným způsobem zpracovány data i jiných výrobců LPWAN zařízení.

 • Na portále lze nastavit další přenos vybraných dat (již normalizovaných dat podle typu zařízení) do zákaznických prostředků:
  • Callbackem do zákaznické databáze
  • Notifikací na email nebo SMS pro alarmové a stavové signalizace (s plným nastavením způsobu jejich textace)
  • Stažením historizovaných hodnot do CSV souboru
 • V portále lze dále využít funkcionality:
  • Servis Desk pro zpracování přichozích alarmů
  • Pasportizace zařízení, vytvoření vazby zařízení k dokumentaci, nastavení lokalizace apod.
  • Řízení správy skupin, zařízení a uživatelů pro svou organizaci
  • Nastavení notifikace (email, SMS) a callbacky (do zákaznické databáze)
  • Dešifrování šifrované komunikace
  • Vzdálené nastavování zařízení

Na stránce senseparam.com je možné vidět demo reálných zařízení různých typů s daty v anonymizované podobě.

Cloud SIGFOX

 • Přicházející zprávy do cloudu SIGFOX lze pomocí REST API nebo Callback přenášet přímo dál to zákaznické databáze (bez využití SENSEPARAM portálu), případně prohlížet na webovém rozhraní či stáhnout do CSV souboru (v nezpracované podobě)
 • Přijaté zprávy (hexadecimální formát)  je třeba dále zpracovávat, deparsovat a normalizovat do výsledných hodnot a stavů vlastními prostředky. U zařízení s jednoduchým formátem zpráv lze upravit zobrazení výsledných hodnot přímo v SIGFOX portále
 • Cloud SIGFOX umožňuje spravovat uživatele, skupiny a zařízení

NB-IoT IP komunikace

 • Přicházející zprávy mohou být směrovány od operátora sítě NB-IoT přímo na servery zákazníka (bez využití SENSEPARAM) dvěma způsoby:
  • UDP pakety (nešifrované, negarantované spojení)
  • IPsec tunelem (šifrované, garantované spojení), případně v kombinací s privátním APN
 • Přijaté zprávy (hexadecimální formát)  je třeba dále zpracovávat, deparsovat a normalizovat do výsledných hodnot a stavů vlastními prostředky.