Dostupnost dat

Data přicházející ze zařízení je možné získat následujícími možnými způsoby: Portál SENSEPARAM (ze sítě SIGFOX a ze sítě NB-IoT)
 • Přicházející zprávy do cloudu SIGFOX nebo do sítě NB-IoT jsou směrovány do databáze SENSEPARAM výrobce zařízení SENSECOM, kde jsou zpracovány do výsledných (normalizovaných) hodnot a přehledně zobrazeny, doplněny o konfigurační a provozní data, grafy a historizované hodnoty
 • Na portále lze nastavit další přenos vybraných dat (již normalizovaných dat podle typu zařízení):
  • Callbackem do zákaznické databáze
  • Notifikací na email nebo SMS pro alarmové a stavové signalizace (s plným nastavením způsobu jejich textace)
  • Stažením historizovaných hodnot do CSV souboru
 • V portále lze dále využít funkcionality:
  • Servis Desk pro zpracování přichozích alarmů
  • Pasportizace zařízení, vytvoření vazby zařízení k dokumentaci, nastavení lokalizace apod.
  • Řízení správy skupin, zařízení a uživatelů pro svou organizaci
  • Nastavení notifikace (email, SMS) a callbacky (do zákaznické databáze)
  • Dešifrování šifrované komunikace
  • Vzdálené nastavování zařízení
Cloud SIGFOX (ze sítě SIGFOX) 
 • Přicházející zprávy do cloudu SIGFOX lze pomocí REST API nebo Callback přenášet dál to zákaznické databáze (bez využití SENSEPARAM), případně prohlížet na webovém rozhraní či stáhnout do CSV souboru (v nezpracované podobě)
 • Přijaté zprávy (hexadecimální formát)  je třeba dále zpracovávat, deparsovat a normalizovat do výsledných hodnot a stavů vlastními prostředky. U zařízení s jednoduchým formátem zpráv lze upravit zobrazení výsledných hodnot přímo v SIGFOX portále
 • Cloud SIGFOX umožňuje spravovat uživatele, skupiny a zařízení
Data operátora  (ze sítě NB-IoT) 
 • Přicházející zprávy mohou být směrovány od operátora sítě NB-IoT přímo na servery zákazníka (bez využití SENSEPARAM) dvěma způsoby:
  • UDP pakety (nešifrované, negarantované spojení)
  • IPsec tunelem (šifrované, garantované spojení), případně v kombinací s privátním APN
 • Přijaté zprávy (hexadecimální formát)  je třeba dále zpracovávat, deparsovat a normalizovat do výsledných hodnot a stavů vlastními prostředky.