Zpracování dat a jejich vizualizace

Data ze zařízení SENSECOM lze zpřístupnit těmito způsoby:

  • Na našem portále SENSEPARAM pro komunikaci SIGFOX a NB-IoT – data jsou již ve zpracované podobě, s možností notifikací (Email/SMS) a přenosu dat (Callback) na server zákazníka.
  • Na portále IoT sítě SIGFOX pro komunikaci SIGFOX přes webové rozhraní (možnost nastavení odesílání dat přes REST API nebo Callback), data jsou v nativním formátu, který je třeba parsovat a zpracovat. Upozornění: síť SIGFOX má v ČR od roku 2023 velmi omezenou dostupnost.
  • Na serveru zákazníka s přímým příjmem UDP paketů pro komunikaci NB-IoT, data jsou v nativním formátu, který je třeba parsovat a zpracovat.

Portál SENSEPARAM

Pro zjednodušení práce s příchozími daty ze SENSECOM zařízení je k dispozici portálové řešení SENSEPARAM.COM, kde jsou data transformována ze zpráv do výsledných uživatelských hodnot a následně jsou zobrazována nebo posílána uživateli k dalšímu zpracování.

Portál SENSEPARAM umožňuje:

  • Zobrazit aktuální a historické hodnoty v tabulkách a grafech
  • Nastavit Emailové nebo SMS notifikace pro alarmy
  • Přeposílat hodnoty online do jiné databáze pomocí Callback
  • Stáhnout data do CSV souboru
  • Vzdáleně přenastavovat zařízení
  • Spravovat Zařízení, Skupiny a Uživatele (dle přístupových práv)
  • Získat dešifrované zprávy vybraných typů zařízení se zabudovaným E2E šifrováním

Data z reálně provozovaných zařízení (v anonymizované podobě) si můžete prohlédnout na demo stránce v Senseparam portále:

Předplatná SENSEPARAM

pro data sítě NB-IoT (Narrow Band) ČR:

pro data sítě SIGFOX ČR:

Nová předplatná s daty SIGFOX sítě pro ČR již neposkytujeme

Dostupné IoT sítě v ČR a poskytovatelé:

NB-IoT (Narrow Band)

Námi poskytovaná předplatná zajišťují roaming mezi oběma sítěmi.

SIGFOX