Zpracování dat a jejich vizualizace

Data ze zařízení lze zpřístupnit:

 • na portále výrobce SENSEPARAM – data již ve zpracované podobě, s vizualizací, s možnosti notifikací (Email/SMS) a přeposílání dat (Callback) do zákaznické databáze. Data jsou přijímána z obou celoplošných sítí: SIGFOX a NB-IoT.
 • v cloudu IoT sítě SIGFOX (pro SIGFOX síť) přes webové rozhraní (možnost nastavení posílání dat přes REST API nebo Callback), data jsou v nativní HEX podobě

Portál SENSEPARAM

Pro zjednodušení práce s příchozími daty ze SENSECOM zařízení je k dispozici portálové řešení SENSEPARAM.COM, kde jsou data transformována ze zpráv do výsledných uživatelských hodnot a následně jsou zobrazována nebo posílána uživateli k dalšímu zpracování.

Portál SENSEPARAM umožňuje:

 • Zobrazit aktuální a historické hodnoty v tabulkách a grafech
 • Nastavit Emailové nebo SMS notifikace pro alarmy
 • Přeposílat hodnoty online do jiné databáze pomocí Callback
 • Stáhnout data do CSV souboru
 • Vzdáleně přenastavovat zařízení
 • Spravovat Zařízení, Skupiny a Uživatele (dle přístupových práv)
 • Získat dešifrované zprávy vybraných typů zařízení se zabudovaným E2E šifrováním

Předplatná SENSEPARAM

Roční předplatná za zpřístupnění dat ze zařízení v SENSEPARAM jsou rozdělená podle: 

 • typu uživatelského přístupu
 • využívané IoT sítě (zahrnují předplatná v dané IoT síti)
 • podle objemu dat 

Roční předplatná se aktivují s prvním vysíláním zařízení. Data ze zařízení jsou dostupná v SENSEPARAM po dobu 1 roku od aktivace. Zařízení lze aktivovat do roka od objednávky předplatného. Předplatné se s koncem předplatného automaticky obnovuje pokud je nastaveno obnovení předplatného dostupnosti dat z dané zařízení. U větších objemů dodávek lze sjednat i více-letá předplatná.

Předplatné se nevrací, a to ani částečně, pokud zařízení nebylo aktivní vůbec nebo nebylo aktivní po celou dobu. Předplatné lze převést na jiné zařízení po zbývající dobu předplatného. 

Roční předplatná pro zařízení v IoT sítích se pohybují typicky v rozmezí 4-10 EUR/zařízení/rok nebo s využitím SENSPARAM portálu 8-20EUR/zařízení/rok (zahrnují telekomunikační poplatky).

Předplatná SENSEPARAM s daty sítě SIGFOX

Předplatná SENSEPARAM s daty sítě NB-IoT