Dostupnost zařízení SENSECOM je dána pokrytím sítě a kvalitou antén:

SIGFOX

  • IoT síť s celoplošným pokrytím i v méně obydlených lokalitách, dosah základnových stanic je typicky 10-15km.
  • Signál je přijat všemi dostupnými stanicemi sítě současně.
  • Dostupná v 75 zemích včetně ČR, roaming je automatický.

NB-IoT

  • IoT síť s celoplošným pokrytím, s vyšší prostupnosti v budovách.
  • NB-IoT v ČR s celoplošným pokrytím poskytuje Vodafone, ostatní operátoři mají zatím testovací provoz. Dosah základnových stanic je typicky 5-10km, signál je zpracován nejbližší základnovou stanicí sítě.
  • Dostupná v mnoha zemích včetně ČR (řada operátorů má už roamingové smlouvy).
  • Spojení je navazované, ale pouze jednou nebo při přemístění zařízení.

WLAN

  • Lokální WLAN síť slouží k vyvedení signálu s rádiově obtížných míst typu podzemí, šachty, plechové skříně apod. do místa s dostupností celoplošné IoT sítě
  • Většina zařízení SENSECOM disponuje módem WLAN komunikace pro spojení s převaděčem do IoT sítí, který obsluhuje buď jedno zařízení s funkcí repeater nebo více zařízení s funkcí gateway
  • Převaděč je umístěn v místě dostupnosti SIGFOX nebo NB-IoT sítě a není vzdálený více než 20m od připojených zařízení SENSECOM

Antény

Kvalitní anténa a design komunikační části zařízení SENSECOM zajišťuje vysokou dostupnost i v místech se slabým pokrytím signálu. Pro zařízení SENSECOM jsou používány antény:

Interní – speciálně vyvinuté s výbornou charakteristikou pro vysílání a příjem v daném pásmu, jsou součástí základní desky

Externí tyčové – vybrané antény pro dané pásmo a běžnou dostupnost signálu

Externí kloboukové – antény s vysokým ziskem vhodné pro připevnění na kovový povrch a venkovní prostředí

Externí nalepovací – antény s vysokým ziskem vhodné pro přilepení na nekovový povrch a venkovní prostředí