POVRCHOVÉ DOLY

Hydrogeologie – přenos hodnot výšky hladin vody a pórových tlaků hornin.

Inženýrská geologie – detekce posuvu povrchových vrstev.

Bezpečnost a bdělost – přenos dat z přístupových a kontrolních čteček rizikových pracovišť.

Dopravníky – signalizace havarijních stavů.

Přehled výrobků SENSECOM.

Přehled PŘÍPADŮ UŽITÍ (use cases) se zařízeními SENSECOM.

Další odvětví.