Výdrž baterie

Optimalizováno pro úsporu energieZařízení SENSECOM je většinu času ve spánkovém režimu a spotřebovává tak zanedbatelné množství energie (cca 1uA).K významnější spotřebě dochází, když zařízení provádí nějakou činnost (např. měření) a především, když vysílá (spotřebovává cca 50mA v SIGFOX, 200-350mA v NB-IoT). Zpráva je vysílána po co nejkratší dobu (cca několika sekund), a to buď v pravidelných intervalech, nebo okamžitě na základě signálu ze snímače (alarm). Čekání na zpětný přenos (downlink) po vysílání lze omezit nebo vynechat a tím zkrátit aktivní dobu před přechodem do spánkového režimu.Léta bez výměny baterieVývoj každého zařízení klade důraz na minimalizaci spotřeby baterie a budoucí údržby. V závislosti na počtu vysílání za den (a jejich různé délce podle objemu dat u NB-IoT), typu senzorů, četnosti měření a době jeho trvání může zařízení obvykle fungovat typicky 5-15 let bez výměny baterie.Výdrž na baterie zařízení je v SIGFOX sítí o cca 10-30% vyšší než v NB-IoT sítí při srovnatelném objemu dat a počtu vysílání. Spotřebu lze v NB-IoT velmi dobře kompenzovat agregací obsahu do menšího počtu vysílání (např. jednodenní odesílání dat z hodinových měření), pokud významná latence získávání dat nehraje pro daný účel roli.