Utility a průmysl

Odečty – přenos dat z elektroměrů, vodoměrů, plynoměrů,…

Měření – přenos dat a analogových hodnot z čidel a sond.

Ochrana – signalizace porušení plomb, manipulace.

Šachty – signalizace havarijních stavů.


Přehled výrobků SENSECOM.

Přehled PŘÍPADŮ VYUŽITÍ (use cases) se zařízeními SENSECOM.

Další odvětví.