SENSECOM-HPN1

Komunikační zařízení pro dálkový přenos ze senzorů typu vibrační struny (VW) pomocí celostátní sítě LPWAN NB-IoT
  • Vstup pro čidlo s vibrační strunou (VW)
  • Jednotka s 1 kanálem
  • Perioda kmitu struny  a měření termistoru
 • Použitelné pro čidla typu VW, např. měření hladin, tlaku, posunu, náklonu atd. od společností Geotec, Gloetzl, SISGEO, RST Instruments, Geosense, Soil Instruments, ITM Soil, Systel instrumentation, Innovative Geo-technical Instrumentation, Roctest atd.
 • Rozsah měřené frekvence struny 0,5-5kHz, přesnost odečtu +/- 0,01Hz
 • Paměť (datalogger) na posledních 1600 měření
 • Pomocná zabudovaná čidla: atmosferický tlak, teplota, relativní vlhkost, průnik vody
 • > 5 let bez výměny baterií při 2 měřeních denně.
 • externí klobouková anténa
 • IP65 (se silikonem IP67)
 • Komunikace s celostátní IoT sítí NB-IoT

Dokumenty:

Podobné produkty: