SENSECOM-HPN1

Komunikační zařízení pro dálkový přenos z rezonančních senzorů typu vibrační struny (VW) pomocí celostátní sítě LPWAN typu NB-IoT
  • Vstup pro čidlo s vibrační strunou (VW)
  • Jednotka s 1 kanálem (1 VW sensor)
   • Perioda kmitu struny  a měření termistoru
 • Použitelné pro čidla typu VW, např. :
  • Tlakoměry (pórový tlak, půdní vlhkost a hladina vody)
  • Tenzometry
  • Zátěžové a tlakové články
  • Posuny
  • Trhliny
  • Extenzometry
  • Náklonoměry
 • Pracuje s VW sondami/čidly od výrobců např.:
 • Rozsah měřené frekvence struny 600Hz-5kHz
 • Rozlišení a přesnost:
  • V pásmu 600-1500Hz přesnost: 0.009 %, rozlišení: 0,002Hz
  • V pásmu 1500-3000Hz přesnost: 0.011 %, rozlišení: 0,004Hz
  • V pásmu 3000-6000Hz přesnost: 0.010 %, rozlišení: 0,006Hz
  • Celková přesnost měření je omezena především přesností samotné VW sondy
 • Pomocná zabudovaná čidla v zařízení:
  • atmosferický tlak
  • teplota
  • relativní vlhkost
  • detekce kondenzované vody
  • akcelerometr
 • Paměť (datalogger) na posledních 1500 měření
 • > 10 let bez výměny baterií při 2 vysíláních a 2-12 měřeních denně.
 • externí klobouková anténa (zabudovaná anténa – model HP1K)
 • IP67 krytí
 • Komunikace s celostátní IoT sítí NB-IoT
 • Možné E2E šifrování s AES-256

Dokumenty:

Podobné produkty: