Měření hladin podzemních vod v okolí hnědouhelných dolů

Dálkové monitorování pomocí řady SENSECOM-HP

Případ
Hladina podzemní vody se monitoruje v celém okolí povrchových dolů, aby se včas předešlo riziku sesuvů půdy, odvodnění okolí dolu nebo naopak zabránění povodním.

Jak se to dělalo v minulosti
Donedávna se týmy expertů hydrogeologů spoléhaly na investičně i provozně nákladná elektronická měření na vybraných kritických místech s častou výměnou baterií. Na desítkách dalších lokalit se vydávali na ruční odečty hladin vody, často na těžko přístupných místech.

Jak to vypadá dnes

Od roku 2018 se situace v Severočeských dolech začala měnit a dnes mají ve dvou těžebních oblastech a třetí ve výzkumu přes 200 vrtů s denními údaji o hladině horniny nebo pórovém tlaku. S přístroji řady SENSECOM-HP se podařilo vyřešit hned několik problémů:

  • zařízení mají nízkou spotřebu energie a spotřebovávají energii z baterií pouze při měření a dálkovém přenosu, a to velmi úsporně, baterie postačuje na >5 let provozu.
  • komunikují prostřednictvím celostátní sítě internetu věcí LPWAN
  • Dostupnost signálu byla na 99 % instalovaných míst.
  • zařízení je schopno pracovat s přesnými a spolehlivými snímači tlaku typu vibrační struny (vibrating wire, VW).
  • Pouzdro zařízení se vejde do standardního zhlaví vrtu.

Závěr
Severočeské doly a.s. mají nyní prakticky on-line (2x denně) přehled o hladinách a trendech podzemních vod, což donedávna nepřicházelo v úvahu, a to při velmi příznivých investičních a provozních nákladech. Především se ušetří mnohonásobně vyšší náklady včasným zásahem při zjištění nebezpečných změn v geologickém podloží.

Využití v jiných odvětvích
Řada SENSECOM-HP je stejně dobře použitelná i mimo hydrogeologii, např. ve stavebnictví (mosty, přehrady, vysoké budovy), kde se pro přesné měření rozevírání spár, dilatace a náklonu používají senzory využívající stejný princip vibrační struny (VW).

Dálkové měření s jednou VW sondou (senzorem).

Dálkové měření s 1-5 VW sondami (senzory).