SENSECOM-HPC

Dálkový přenos pro 1-5 senzorů typu vibrační struny (VW) pomocí celostátní sítě LPWAN IoT
  • Vstup z měřidla s vibrační strunou (VW)
  • Jednotka s 1-5 kanály
  • Perioda kmitání struny a měření termistoru
 • Použitelné pro měřidla typu VW, např. měření hladin, tlaku, posunu, sklonu atd.
 • Vhodné pro měřidla s vibračním kmitáním VW od společností Geotec, Gloetzl, SISGEO, RST Instruments, Geosense atd.
 • > 10 let bez výměny baterií při 2 měřeních denně.
 • externí klobouková anténa
 • IP65 (se silikonem IP67)
 • Komunikace s celostátní sítí IoT SIGFOX

Dokumenty:

Podobné produkty:

SENSECOM-HP1