Rádiově obtížně dostupná místa mají řešení

Zařízení SENSECOM jsou občas umístěna do rádiově obtížně dostupných míst jako např.:

 • Suterény
 • Šachty
 • Celoplechové skříně

Nejjednodušší variantou řešení je vyvedení signálu pomocí externí antény s koaxiálním kabelem do cca 2m na místo dostupnosti celoplošné IoT sítě.

Alternativní variantou je použití opakovače (repeateru) SENSECOM-WSH, WNH umístěného do místa dostupnosti signálu celoplošné IoT sítě a zároveň do vzdálenosti cca 20m od koncového SENSECOM zařízení.

Řešení pro hnízda několika SENSECOM zařízení

V některých aplikacích je použito současně více SENSECOM zařízení v okruhu do cca 20m od sebe, případně zároveň v místech s obtížnější dostupností signálu (sada čidel pod mosty, několik měřidel spotřeby v suterénech budov nebo oplechovaných halách, apod.).

V těchto případech je výhodné nasazení brány (gateway) SENSECOM WSHx, WNH zajišťující sběr dat z několika SENSECOM zařízení a jejich směrování do celoplošné IoT sítě touto společnou bránou. 

SENSECOM-WSH jako opakovač

IoT komunikační zařízení typu opakovač (repeater) pro přenos signálu z jednoho koncového SENSECOM zařízení (lokálně pomocí WLAN sítě) do celoplošné IoT sítě.

SENSECOM-WSH, WSHD

 • Opakovač (repeater) jednoho koncového SENSECOM zařízení do IoT sítě
 • Lithiová baterie velikosti „C“ (typ WSH)
 • Lithiová baterie velikosti „D“ (typ WSHD)
 • Venkovní provedení, IP65 (se silikonem IP67)
 • 2-10 let bez výměny baterie (dle počtu přenášených zpráv a velikosti baterie)
 • Ovládání magnetem (aktivace, párování, uspání)
 • Celoplošné IoT sítě:
  • SIGFOX
SENSECOM-WSH
SENSECOM-WSHD

SENSECOM-WSH, WNH jako brána

IoT komunikační zařízení pro přenos signálu z několika koncových SENSECOM zařízení současně (lokálně pomocí WLAN sítě) do celoplošné IoT sítě

SENSECOM-WSHD3, WSHD5, WSHD15, WNH

 • Brána (Gateway) pro několik koncových SENSECOM zařízení do IoT sítě SIGFOX.
 • Lithiová baterie velikosti „D“
 • Venkovní provedení, IP67
 • 2-10 let bez výměny baterie (dle celkového počtu přenášených zpráv)
 • Ovládání magnetem (aktivace, párování, uspání)
 • Celoplošné IoT sítě:
  • SIGFOX (modely – řada WSHD)
  • NB-IoT (modely – řada WNH, plánovaná dostupnost 6/2022)
SENSECOM-WSHDx, WNH

Externí antény

Typy externích antén pro vyvedení signálu z rádiově obtížných míst (pro typy SENSECOM zařízení, které mají SMA konektor na připojení externí antény). 

Kloboučková anténa

 • obvykle je konstruována pro umístění ke kovovému podkladu (např. k plechu skříně ve kterém je potřeba vytvořit otvor pro dřík uchycení antény, čtvercový nebo kruhový podle typu antény).
 • Kovový povrch tvoří rozšířenou základnu antény pro zajištění dostatečného vyzařovacího výkonu u těchto typu antén.
2J6515B
PUK.png
AO-A868-36S

Dipólová anténa

 • typicky je v provedení desky s plastovým povrchem s oboustrannou lepící páskou k přilepení k nekovovém povrchu (např. plastový rozvaděč, dvířka apod.)
 • anténa tohoto druhu vyzařuje celou svoji plochou samostatně, nesmí být připevněna ke kovovému porvchu.
AO-A868-SATS

Prutová anténa

 • obvykle jako tenký dlouhý prut vycházející ze základny opatřené magnetem pro snadné přichycení ke kovovému povrchu, případně s oboustranně lepící páskou k pevnějšímu přichycení k podložce (kovové, plastové apod.)
AO-A868-MG3S