Dálkový monitoring pravidelných kontrol stanic s pásovým dopravníkem.

Vzdálený monitoring se zařízeními série SENSECOM-IDH

Případ

Dohled a pravidelné kontroly technologie v povrchovém dole patří mezi každodenní důležité úkoly tamních specialistů. Hrozí zde nejen možné požáry, ale také různé závaly, vychýlení pásů z dopravníků apod.

Jak se to dělalo v minulosti

Dřívější stav byl takový, že po provedení kontroly dopravníkové stanice kontaktoval pracovní údržby dispečink a ten sepsal hlášení o čase, stavu zařízení a jménu pracovníka, který kontrolu provedl. To byl časově velmi náročný a administrativně složitý proces s ohledem na počet dopravníkových stanic a pracovníků.

Jak to vypadá dnes

Každá dopravníková stanice byla vybavena provozně spolehlivým a robustním komunikačním zařízením pro čtení docházkových karet RFID, které umožňuje:

  • evidovat pracovníka, který pravidelně elektronicky potvrzuje svou činnost v procesu kontroly hnací jednotky
  • automatizovaně zjistit, zda byl od posledního oznámení překročen kontrolní interval
  • mít čtecí zařízení nezávislé na napájení z elektrické sítě i na datových kabelech.
  • mít toto zařízení v provedení, které odolá velmi prašným a venkovním podmínkám.

Pracovník má v blízkosti řízené technologie k dispozici čtečku, ke které přiloží svou vstupní kartu. Informace jsou odesílány prostřednictvím bezdrátové sítě do sledovacího centra. Jakmile je zpráva odeslána, zařízení přejde zpět do režimu spánku, čímž šetří energii baterie, která vydrží v provozu 5 a více let bez výměny.

Závěr

V Severočeských dolech využívají již přes 100 bdělostních hlásičů SENSECOM-IDH1, které pomáhají zvýšit životnost technologií, zvýšit bezpečnost pracovníků v rizikových prostorech dolů a automatizovat hlášení. 

Využití zařízení i v jiných oblastech

Zařízení řady SENSECOM-IDH a IC se používají v mnoha dalších oblastech, např. pro monitoring práce pracovníků na samostatných pracovištích a odlehlých místech. Model IDH2 disponuje 2 aktivačními tlačítky čtení pro rozlišení účelu načtení, např. příchod/odchod.

Zařízení SENSECOM-IC disponuje oproti modelům IDH navíc BARC čtečkou (čárového kódu). V této kombinaci se zařízení používají např. pro načítání pracovních příkazů práce údržby spolu s načtením vstupních karet pracovníků údržbové čety pro zjednodušení evidence prací a pracovníků. 

Tyto zařízení nejsou určeny a uzpůsobeny pro čtení vstupních karet na vstupních branách nebo v místech, kde se provádí evidence většího počtu pracovníků najednou. Typickým využitím těchto čteček je evidence 2-5 pracovníků s 1-6 příchody a odchody z daného pracoviště za den.

Dálkové sledování práce údržby nebo sledování bdělosti (čtení karet RFID). Aktivace čtení tlačítkem.

Dálkové sledování práce údržby nebo sledování bdělosti (čtení karet RFID). Aktivace čtení jedním ze dvou tlačítek určující zároveň význam čtení, např. příchod-odchod.

Dálkové sledování práce údržby (čtení karet RFID) pracovníků a čárového kódu z pracovních příkazů .