Vyúčtování energie nájemcům

Vyúčtování energií pomocí řady SENSECOM-CMD

Případ

Developer, který pronajímá prostory v nákupním centru, potřebuje průběžně shromažďovat informace o spotřebě energie jednotlivých nájemců, aby jim mohl měsíčně vystavovat faktury.

Jak se to dělalo v minulosti

Jednotliví nájemníci měli nainstalovány podružné měřiče spotřeby elektřiny a vody. Technik údržby centra jednou měsíčně obešel všechny nájemníky a ručně opsal údaje o spotřebě. Další ruční přepisování údajů do systému zvyšovalo riziko chyb ve fakturačních dokladech. Navíc pokud technik řešil závažnější problémy s údržbou, bylo vyúčtování někdy zasláno se zpožděním.

Jak to vypadá dnes

Většina instalovaných podružných měřičů v tomto obchodním centru měla buď impulzní S0, nebo přímý datový výstup. K pulznímu výstupu bylo připojeno zařízení SENSECOM-IMD a k datovému výstupu zařízení SENSECOM-CMD (s rozhraním RS485 a komunikačním protokolem MODBUS). Instalace nevyžadovala žádný zásah do elektrické nebo datové infrastruktury budovy ani výměnu měřičů s vestavěnou bezdrátovou komunikací. Zařízení SENSECOM byla přidána do stávajících elektroměrových skříní. Zařízení SENSECOM komunikují bezdrátově s celou sítí, takže data proudí do informačního systému centra bez nutnosti ruční úpravy.

Závěr

Díky automatizovanému odečtu dat o spotřebě energie přímo z displeje podružného měřiče jsou nyní podklady pro fakturaci nájemníkům nejen přesné, ale také okamžitě k dispozici. Pokud navíc v daném období dojde ke zvýšené spotřebě, je nájemce okamžitě informován e-mailem nebo textovou zprávou, takže může včas podniknout kroky proti zvýšeným nákladům na energie.

Využití v dalších oblastech

Odečítací zařízení SENSECOM-CMD se používá ke čtení registrů z jiných zařízení než měřičů, připojuje se k čidlům nebo zařízením komunikujícím prostřednictvím RS485 nebo RS232 s protokolem MODBUS. Zařízení má galvanické oddělení tohoto komunikačního rozhraní, a proto nemůže poškodit připojený měřič.

Průběžné informace o spotřebě energie pomocí rozhraní RS485 s protokolem MODBUS

Průběžné informace o spotřebě energie pomocí rozhraní RS232 s protokolem MODBUS

SENSECOM-CMD
SENSECOM-CMD remote data reading