Snadný odečet energie na dálku

Dálkový dohled s produkty řady SENSECOM-OMD a SENSECOM-OMN

Případ
S kolísáním ceny energie je znalost struktury její spotřeby stále důležitější. Podíl spotřebičů na celkové spotřebě je obtížné určit bez průběžných údajů a nelze se zaměřit na to, kde lze efektivně ušetřit energii.

Jak se to dělalo v minulosti
Kdykoli se chtěl uživatel zaměřit na lepší využívání energie, musel začít pravidelně ručně sledovat stav spotřeby na displeji elektroměru, zapisovat si jej a vyhodnocovat. 

Jak to vypadá dnes
Většina fakturačních měřičů pro domácnosti a menší podniky má optické datové rozhraní, které distributoři energie dosud používali interně při odečtech měřičů. Podobným způsobem se dnes používá bateriové zařízení SENSECOM-OMD nebo SENSECOM-OMN, které odesílá odečtené údaje z elektroměru přímo přes síť a data jsou pak uživatelům k dispozici na webovém rozhraní (portálu). 

Obrovskou výhodou těchto zařízení je naprostá jednoduchost instalace, kdy stačí zařízení zavěsit na měřič pomocí zabudovaného magnetu. Data o spotřebě jsou dostupná v pravidelných intervalech hned po jejich odečtu.

Závěr

Zařízení pro odečet dat z fakturačních měřidel poskytuje díky své naprosto jednoduché instalaci (zavěšení na měřidlo pomocí zabudovaného magnetu) okamžitou možnost získávat průběžné údaje o spotřebě energie. Při vysokých cenách energie jsou neocenitelným nástrojem při hledání úspor a lepšího využívání energie.

Použití v různých odvětvích
Řadu SENSECOM-OM s oblibou používají pronajímatelé, zejména tam, kde dochází k časté obměně nájemníků a uživatelů, jako jsou hotely, penziony, sportovní a kulturní centra. Znalost aktuálního stavu spotřeby energie po čtvrthodinách je pro ně cenným přínosem. Nemusí ručně odečítat stav elektroměru na začátku a na konci nájemního období, ale vidí jej přímo v systému.

Snadný dálkový odečet energie (pomocí sítě SIGFOX)

Snadný dálkový odečet energie (pomocí sítě NB-IoT)