IoT aplikace s dálkovým odečtem energie (s optickým datovým rozhraním)

 • Pravidelné dálkové odečty spotřeby energie z elektroměru (15min-24h intervaly)
 • Analýzy úspor spotřeby elektřiny, dynamické zálohové fakturace, případně dynamické tarifikace v hodinových intervalech
 • Monitoring vytížení strojů a zařízení
 • Přenos ostatních přístupných parametrů z elektroměru (dle OBIS kódů)
 • Provozované v IoT sítích: SIGFOX a NB-IoT

SENSECOM-OMD, OMD-E

Vylepšení běžného elektroměru distributora energie na chytrý IoT elektroměr s jednodenním dálkovým odečtem spotřeby energie (předstupeň chytrých elektroměrů AMM)

Klíčové vlastnosti

 • Dálkový odečet elektroměru  pomocí datového rozhraní pro optický odečet (IEC62056-21) z elektroměru distributora energie
 • Velmi jednoduchá instalace (uchycení na elektroměr zabudovaným magnetem) nevyžadující elektroinstalatéra ani pracovníka distributora
 • Více než 10 let bez výměny baterie s jedním odečtem denně
 • 3 typy provedení vývodů antény (středový, levý nebo pravý)
 • Možné připojení k repeateru SENSECOM-WSH do SIGFOX do vzdálenosti cca 20m pro rádiově obtížně dostupná místa
 • Vysílání do celoplošné sítě SIGFOX

Poznámka: Nejde o odečet impulsů blikající metrologické LED. Optickou datovým rozhraním IEC62056-21 se odečítají data po optické sériové lince přímo z registrů elektroměru. Většina fakturačních elektroměrů je tímto rozhraním vybavena (typicky v podobě terčíku s kulatým průzorem nebo kulatý prolis s dvojicí malých průzorů pro infračervený vysílač a přijímač, obvykle se neachází pod nebo vedle displeje)

Modely

OMD

 • univerzální mód s nastavitelnými až 13 OBIS registry pro odečet
 • interval odečtů 24h, minimum 15min pro 1 registr nebo 10min * počet registrů (10min interval zpráv, registrů)

OMD – E

 • energetický mód s pevně danými 4 registry (spotřeba ve dvou tarifech, dodávka, číslo elektroměru) – schválený typ v síti ČEZ Distribuce
 • interval odečtů 24h (min 1h za cenu nižší výdrže baterie)
 • E2E šifrování (dešifrování v SENSEPARAM portále)

Orientace konektoru antény:

 • OMD(-E)-C…Středový vývod
 • OMD(-E)-L…Levý bok
 • OMD(-E)-R…Pravý bok

SENSECOM-OMD-E je schválen k nasazování v energetických distribučních sítích pro měření typu C u distributorů energie:

Schváleno ČEZ Distribuce

Video průvodce instalací:

Nové a připravované modely pro průběhové odečty elektroměru

OMD-(E)P

 • Poskytování dat průběhového měření spotřeby energie (hodinové intervaly)
 • Rozšířeno o možnost napájení přes USB-C konektor z DIN zdroje v rozvaděči nebo z USB adaptéru ze zásuvky nebo z power-banky
 •  Možnost doplnění zařízení o záložní baterie (pro výpadky napájení)
 • E2E šifrování (dešifrování v SENSEPARAM portále)
 • Komunikace přes celoplošnou IoT síť:
  • SIGFOX

OMD-(E)D

 • Poskytování dat průběhového měření spotřeby energie (hodinové, případně čtvrthodinové)
 • Zabudovaná dobíjecí lithiová baterie s možnosti dobíjení přes USB-C konektor běžným adaptérem pro mobilní telefony.
 • Předpokládaná výdrž na jedno nabití při hodinových odečtech s hodinovým odesíláním zpráv v SIGFOX 6-9 měsíců
 • E2E šifrování (dešifrování v SENSEPARAM portále)
 • Komunikace přes celoplošnou IoT síť:
  • SIGFOX 
 • plánovaná dostupnost 9/2022

SENSECOM-OMN, OMN-E

Vylepšení běžného elektroměru distributora energie na chytrý IoT elektroměr s průběhovým dálkovým odečtem spotřeby energie v 15min intervalech. Umožňuje sledování spotřeby energie v reálném čase, v dostatečné granularitě pro analýzu možných úspor..

Klíčové vlastnosti

 • Dálkový odečet elektroměru  pomocí rozhraní pro optický datový odečet (IEC62056-21) z elektroměru distributora energie
 • Velmi jednoduchá instalace (uchycení na elektroměr zabudovaným magnetem) nevyžadující elektroinstalatéra ani pracovníka distributora
 • Více než 6 měsíců na jedno nabití s hodinovými odečty (dobíjecí baterie přes USB-C)
 • UTC denní synchronizace času (diference max 10s / den) nebo synchronizace s časem elektroměru
 • E2E šifrování (dešifrování v SENSEPARAM portále)
 • Zabudovaná anténa
 • Vysílání do celoplošné sítě NB-IoT (v CZ celoplošně provozuje Vodafone)
 • plánovaná dostupnost 9/2022

Modely

OMN

 • univerzální model s libovolnými nastavitelnými OBIS registry pro odečet
 • odečty průběhového měření, defaultní interval odečtů 1h, minimum 15min, přenos dat ve stejným intervalu nebo agregovaně jednou za den

OMN – E

 • model v energetickým módu s pevně danými 4 registry (spotřeba ve dvou tarifech, dodávka, číslo elektroměru)
 • odečty průběhového měření,, interval odečtů 1h

OMN(-x)A

 • modely s E2E šifrováním AES-256 (dešifrování v SENSEPARAM portále)