IoT aplikace čteček RFID a BARC s komunikátorem

 • Monitoring práce a pohybu nebo bdělosti pracovníků na samostatných pracovištích a odlehlých místech
 • Indikace vstupu osob do prostoru (RFID kód), případně i s určením účelu jejich příchodu (prostřednicvím čárového kódu zboží, dodacích listů, pracovních příkazů apod.)
 • Možnost instalace i v prašných a venkovních prostředích (pouze zařízení SENSECOM-IDH)

Čtečky nejsou vhodné pro vstupní brány s pohybem většího počtu osob (limitované především kapacitou zpráv v SIGFOX síti).

SENSECOM-IDH

IoT komunikační zařízení se čtečkou karet

  • RFID čtečka aktivovaná:
   • jedním tlačítkem (model IDH1)
   • jedním ze dvou tlačítek (model IDH2) pro rozlišení dvou účelů (např. příchod/odchod)
 • > 2roky bez výměny baterie při čtení 10 karet/den
 • IP65 (IP67 se silikonem)
 • Komunikace přes celoplošnou IoT síť:
  • SIGFOX
  • NB-IoT (plánovaná dostupnost 8/2022)
 • Aplikovatelné pro občasné vstupy pracovnííků do budov, pracovišť, pochůzkových míst, pro bdělostní monitoring

SENSECOM-IC1

IoT komunikační zařízení s kombinovanou čtečkou karet a podkladů

  • RFID čtečka
  • BARC čtečka
 • napájení ze sítě
 • interní anténa
 • Komunikace přes celoplošnou IoT síť SIGFOX
 • IP60
 • Aplikovatelné např. pro monitoring zahájení a ukončení práce údržby na vybraných pracovištích s registrací pracovních příkazů čárovým kódem.