IoT aplikace dálkového odečtu z měřidel s impulsním výstupem

 • Dálkový odečet elektroměru, vodoměru, plynoměru apod. u měřidel vybavených impulsním výstupem nebo přidavným modulem /impulsním snímačem) s tímto výstupem. Jde o nejběžnější výstup měřidel spotřeby (např. S0 impulsní výstup u elektroměrů) pro dálkový odečet.
 • Analýzy úspor spotřeby energie a dynamické zálohové fakturace
 • Detekce prudké změny spotřeby elektřiny  (příp. únik vody, plynu,…)
 • Nepravidelné (objemové), měsíční nebo častější odečty (15min-24h intervaly)
 • Monitoring vytížení nebo přetížení strojů a zařízení (s detekcí i krátkodobých špiček spotřeby energie)

SENSECOM-IMD, IMDS, IMDBS, IMN

Klíčové vlastnosti odečtového komunikačního zařízení:

 • Dálkový odečet spotřeby elektřiny, vody, plynu apod.
 • Primární S0 impulsní vstup
  • impulsní odečet z fakturačního nebo podružného elektroměru a jiných zařízení vybavených S0 impulsním výstupem.
  • zabudované galvanické oddělení 4,5kV s napájeným optronem
  • rozlišení tarifikace odběru elektřiny(VT/NT tarify) pro S0 (např. z HDO signalizace)
 • Sekundární beznapěťový impulsní vstup
  • impulsní odečet z plynoměru/vodoměru vybaveného beznapěťovým spínaným kontaktem (příp. v zapojení s otevřeným kolektorem, v sepnutém stavu max 0,5V při max 0,5mA)
 • Vstup pro elektronickou plombu (model IMDS)
 • Provedení na DIN lištu (šíře 3U)
 • Napájení ze sítě 240V
  • Záloha 2h (IMD) nebo až 24h (IMDB) se supercapem
 • Možné připojení k repeateru SENSECOM-WSH do SIGFOX na cca 20m pro rádiově obtížně dostupná místa
 • Komunikace přes celoplošnou IoT síť:
  • SIGFOX (modely IMD)
  • NB-IoT (modely IMN)
 • Schváleno k nasazování v distribučních sítích bez dalšího přidavného oddělovacího členu pro měření typu B a C u:

Schváleno ČEZ Distribuce

s přídavným oddělovacím členem, pokud není dohodnuto jinak:

 • Pražská energetika distribuce
 • EON distribuce

SENSECOM-IMT, IMHN

Klíčové vlastnosti odečtového komunikačního zařízení:

 • Dálkový odečet spotřeby vody, plynu apod.
 • Primární CNT0, CNT1 impulsní vstupy
  • beznapěťový* impulsní vstup z měřidel spotřeby (např. vodoměr, plynoměr apod.)
  • CNT0 může dále rozdělit načítání impulsů do samostatných 2 čítačů podle směru toku nebo tarifikace signalizované na DIR vstupu
 •  DIR – beznapěťový* vstup pro rozlišení směru toku média (příp. tarifikace)
 • DI – beznapěťový* digitální vstup, např. pro detekci záplavy s plovákem
 • Komunikace přes celoplošnou IoT síť:
  • SIGFOX (modely IMT)
  • NB-IoT (modely IMHN)
 • Venkovní provedení, IP67, instalaluje se mimo prostor plynoměru
 • Možné připojení k repeateru SENSECOM-WSH do SIGFOX na cca 20m pro rádiově obtížně dostupná místa (plechové rozvaděče, šachty, sklepy, apod.)
 • Modely:
  • IMT – 1x M12 vývodka
  • IMT2 – 2x M12 vývodka

* Alternativně v zapojení s otevřeným kolektorem omezený v sepnutém stavu na max. 0.5 V při max. 0.5 mA . Vstupy nemají galvanické oddělení (s ohledem na bateriový provoz).