Dlouhodobý monitoring rozevírání spár železobetonových mostů

Dálkové monitorování rozevírání spár pomocí řady SENSECOM-SK

Případ

Značný počet mostů je v současné době v havarijním stavu. Mnohé z nich byly postaveny z prefabrikovaných dodatečně předpjatých nosníků. Pokud do jejich konstrukce zatéká, voda proniká ke kovové výztuži, která postupně koroduje. Nejrizikovějším místem je příčná montážní spára, kde vznikají trhliny. Zde je důležité včas odhalit degradaci, aby se předešlo případnému zřícení mostu.

Jak se to dělalo v minulosti

Správce předpjatého mostu prováděl časté prohlídky pomocnými nástroji, aby odhalil degradaci, protože jeho stálá přítomnost, často ve výškách, nebyla možná. Zjištění degradace mostu umožňují sklíčka nalepená na spáře. Pomocí dalekohledů na nich správce sledoval trhliny způsobené rozšířením spáry.

Jak to vypadá dnes

Délka doby od prvních náznaků trhliny v nosníku do zhroucení konstrukce obvykle přesahuje několik sekund, ale pohybuje se spíše v řádu hodin nebo dnů. Za těchto okolností je velmi důležité zachytit první příznaky hned, jak se objeví, a informovat správce mostu, aby mohl co nejdříve provést mimořádnou prohlídku.
Řešení bylo navrženo tak, aby bylo možné elektronicky detekovat i vlasovou trhlinu o šířce pouhých 0,05 mm a okamžitě odeslat SMS nebo e-mail.

Zařízení s detekčními sklíčky byla úspěšně testována na několika dálničních mostech a mostech I.třídy v České republice. Ve dvou případech byla již mikroprasklina detekována. Správce mostu byl informován do 1 minuty. Instalace těchto zařízení se prakticky neliší od lepení běžných detekčních sklíček přes spáry a trhliny, pouze komunikační zařízení je dodatečně připevněno a propojeno se sklíčky tenkým dvouvodičovým kabelem.

Závěr

Komunikační a detekční zařízení SENSECOM-SK2 představuje bezúdržbové, výrazně levnější řešení ve srovnání s nasazením sond, které průběžně měří šířku již vzniklé spáry. SENSECOM-SK2 se snadno instaluje a jeho provozní náklady jsou minimální.
Dlouhodobým elektronickým sledováním trhlin lze snížit riziko závažných poruch mostů a nadměrným nákladům na jejich opravu.

Použití v jiných odvětvích

Stejná zařízení řady SENSECOM-SK se používají i na jiných typech konstrukcí a budov, kde se pomocí detekčních sklíček zjišťují trhliny, aby byl správce budovy informován o možném poškození konstrukce.

Dálkové monitorování a detekce trhlin a spár konstrukcí