SENSECOM-IMT

Dálkové odečty impulzů s přenosem dat prostřednictvím celostátní sítě LPWAN IoT SIGFOX
 • Odečet spotřeby vody, plynu atd.
 • Primární vstupy:
  • CNT0, CNT1 – beznapěťový* vstup pro impulzní odečty z měřidel.
   • Vstup CNT0 může rozdělit impulsy do 2 čítačů podle směru proudění média pomocí vstupu DIR.
  • DIR – beznapěťový* vstup použitý pro rozlišení směru proudění média
  • DI – beznapěťový* digitální vstup (bez galvanického oddělení), používá se např. pro detekci zaplavení.

*Alternativně výstup s otevřeným kolektorem omezený na max. 0,5 V při max. 0,5 mA v zavřeném stavu. Vstup není galvanicky oddělen.

 • napájení z lithiové baterie velikosti „C“ (typ SAFT LS 26500 3,6 V, 7,7 Ah).
 • venkovní provedení, IP67
  • IMT – 1x průchodka M12
  • IMT2 – 2x průchodka M12
 • Externí anténa ISM přes konektor SMA
 • Vysílání do celostátní sítě IoT sítí:
  • SIGFOX
 • Možnost propojení s opakovačem SENSECOM-WSH pro těžko dostupná místa SIGFOX (kovové skříně, šachty, sklepy atd.).

Dokumenty:

Podobné produkty: